Memorial Wall

Als nabestaanden wil je nooit vergeten wie de unieke persoon was die je bent kwijtgeraakt aan kanker, die vreselijke ziekte. Je wilt zo graag dat hun moed, oog in oog met de pijn en het vooruitzicht van de dood, niet verloren gaat. Maar bovenal wil je dat hun leven, hun vreugde, hun liefde en alles wat ze voor ons betekend hebben voor anderen zichtbaar blijft.

Hier, op deze Memorial Wall, willen we daarom een platform bieden waar iedereen het verhaal mag vertellen van die naaste die er niet meer is. Niet als iets sombers of donkers, maar als een baken wat vertelt van liefde en moed. Zodat zij, die zichzelf in een vergelijkbare situatie vinden, moed en kracht mogen putten uit het levensverhaal van iemand, die misschien een vreemde voor hen is, maar die desalniettemin dezelfde weg