Plannen

Als Stichtingsbestuur hebben we uiteraard veel aandacht gegeven aan de manier waarop wij onze doelgroep willen ondersteunen. Op dit moment hebben wij een drietal speerpunten gedefinieerd:

Directe (financiële) ondersteuning
Het bieden van directe ondersteuning is uiteraard een kerntaak van de Stichting. We hopen dan ook onze doelgroep directe financiële ondersteuning te kunnen bieden met een bijdrage voor (medische) kosten die niet (of niet volledig) worden vergoed vanuit overheid en verzekeringen. Uiteraard alleen indien men zelf niet (of moeilijk) in staat is om die lasten te dragen. Hierbij valt te denken aan:

  • Slaapmiddelen
  • Psychologische begeleiding

 

Website
Onze website moet op den duur een ontmoetingsplaats worden voor de doelgroep en hun familie, vrienden of nabestaanden. We willen daarom (op termijn) op de website de volgende zaken realiseren:

  • Een forum voor: de uitwisseling van ervaringen (zowel van patiënten als hun naasten), bespreekbaar maken van het stoppen met behandeling en het aanvaarden van de dood.
  • Een Memorial Wall, waar nabestaanden het verhaal van hun dierbare kunnen navertellen en daarmee de herinnering aan hun moed en ervaring levend houden.

 

Projecten
Tenslotte willen we de ruimte bieden voor projecten. Deze projecten dienen uiteraard in het teken te staan van de doelstelling en daarmee de terminale kankerpatiënt een spreekbuis en een gezicht te geven. Op dit moment hebben we al één project gedefinieerd:

  • Fotoproject. Afscheid nemen is al moeilijk genoeg. Het hebben van goede foto’s van een overledene (zonder of juist mét anderen) kan helpen de herinnering levend te houden. Om die reden hebben we het plan opgevat om terminale patiënten in staat te stellen een paar goede, professionele foto’s te laten maken.
FacebookTwitterGoogle+TumblrGoogle GmailEmailPrintDelen