Financiën

De Alice van den Braber Stichting is nog in oprichting en heeft dan ook nog geen volledig boekjaar te melden. We willen U echter wél een idee geven hoe wij denken uw giften te gaan inzetten. Voor onze initiële begroting zijn we uitgegaan van de minimale realistische bedragen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel gebruik maken van vergoeding van reëel gemaakte kosten.

Daarmee leest onze begroting voor 2014 als volgt:

Inkomsten (prognose)

Diverse toegezegde giften € 2000
Totaal € 2000

                       


Kosten oprichting

Notariskosten € 450
Inschrijven Kamer van Koophandel € 0
Aanvraag postbus € 48
Onvoorziene kosten € 100
Totaal € 598

                       

Jaarlijkse kosten

Instandhouding rechtspersoon
€ 50
Jaarlijkse bijdrage KvK € 0
Bankkosten € 150
Jaarlijkse kosten postbus € 194
Domeinnaam & website € 40
Promotie, drukwerk etc.. € 350
Onkosten (vnl. telefoon, porto en reiskosten) € 200
Totaal € 984

Het resterende deel en eventueel hogere inkomsten zullen worden gebruikt ter ondersteuning van de doelgroep. Omdat we nog maar net bestaan is hiervan moeilijk een benadering te geven omdat deze kosten afhankelijk zijn van de daadwerkelijk ontvangen giften.

FacebookTwitterGoogle+TumblrGoogle GmailEmailPrintDelen