Doelstelling van de stichting

De Alice van de Braber stichting wil zich gaan richten op het helpen van kankerpatiënten die:

  • zijn uitbehandeld.
  • ervoor kiezen geen (vaak hele zware) behandeling te ondergaan en in plaats daarvan opteren voor het behouden van de kwaliteit van hun persoonlijk leven (voor zolang hun nog rest).

Daarmee zeggen zij dus “nee” tegen medische trajecten met vaak kleine kans op significante verbetering of genezing.Alice van den Braber

Hoewel deze categorie personen geen peperdure behandelingen meer krijgt of wenst komen zij regelmatig voor (medische) kosten te staan die ze niet kunnen betalen, omdat deze normaalgesproken niet (volledig) worden vergoed. Denk hierbij aan eigen bijdragen voor:

  • Slaapmiddelen (bedoeld om het verslavingsrisico te beperken, maar bij deze categorie patiënten lijkt dit een gepasseerd station).
  • Psychologische begeleiding (het succesvol verhelpen van een psychische kwaal is niet aan de orde, maar juist deze zwakke groep kan wel wat ondersteuning gebruiken).

Deze mensen hebben al genoeg stress door hun naderende overlijden en dan zou deze financiële stress er nog bij komen. Dit vinden wij onacceptabel.

Met uw gift hopen wij mensen te kunnen helpen met het betalen van die medische kosten.

Daarnaast willen wij ons op termijn ook gaan richten op Buddy zorg. Mensen die ziek zijn en weten dat zij zullen sterven hebben hele andere zorg nodig dan chronisch zieken (waar de meeste buddy zorg nu op gericht staat).

Ook willen wij de terminale kankerpatiënt een gezicht geven en het aanvaarden van de dood als onvermijdelijk resultaat bespreekbaar maken.

Hoe moeilijk ook, dit is onderdeel van het hele proces. En het is ons opgevallen dat hoewel het taboe rondom kanker zo goed als verdwenen is, dat op het zelf kiezen in dat stadium óf, en zo ja welke, behandeling men nog wil ondergaan nog wel degelijk een groot taboe rust.

Alle hulp vanuit de zorginstellingen en patiënten verenigingen lijkt uitsluitend gericht op het beter worden, maar dat is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Deze kwetsbare groep die op deze manier zo hulpeloos tussen wal en schip dreigt te vallen willen wij gaan helpen.

Er is ook een Facebook pagina: https://www.facebook.com/groups/alicevandenbraber/

 

Donn Spanninga – Steenkist
Directeur Alice van den Braber stichting

FacebookTwitterGoogle+TumblrGoogle GmailEmailPrintDelen