Beloningsbeleid

In de uitoefening van haar werkzaamheden maakt de Alice van den Braber Stichting uitsluitend gebruik van vrijwilligers. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om bestuursleden, collectanten of degenen die daadwerkelijk onze doelgroep praktisch en/of emotioneel ondersteunen. Vrijwilligers ontvangen voor die werkzaamheden geen beloning, geldelijk of in natura, maar gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Hierbij hanteert de Stichting de volgende principes:

  • Uitsluitend onkosten die redelijkerwijs in het kader van de voor de stichting uitgevoerde werkzaamheden zijn gemaakt kunnen worden vergoed.
  • Waar mogelijk dient van het openbaar vervoer gebruik te worden gemaakt. Op basis van tweede klas.
  • Eventuele autokosten worden vergoed op basis van maximaal € 0,24 per kilometer waarvan dan weer maximaal € 0,19 per kilometer onbelast is volgens de thans geldende normen van de Belastingdienst.
  • De vrijwilliger dient iedere maand de gemaakte kosten op een daartoe door het bestuur verstrekt declaratieformulier samen met betalingsbewijzen zoals: treinkaartjes, parkeerkaarten en kassabonnen bij de penningmeester in te dienen.
FacebookTwitterGoogle+TumblrGoogle GmailEmailPrintDelen