De stichting

De Alice van den Braber Stichting is geboren uit de wens van de nabestaanden van Alice van den Braber om mensen met kanker die (verdere) behandeling hebben afgewezen of zijn uitbehandeld waar mogelijk te ondersteunen. Dit willen wij in eerste instantie bereiken door een platform te bieden waar de doelgroep en hun familie en vrienden ervaringen kunnen uitwisselen en hun verhaal kwijt kunnen.

De Stichting heeft als doel om de mens achter de ziekte zichtbaar te maken en euthanasie en doodgaan bespreekbaar te maken. De Stichting wil het taboe op doodgaan doorbreken en doodgaan bespreekbaar maken. De Stichting wil dat mensen weten dat het geen probleem is als zij verdere behandeling afwijzen en kiezen voor een volwaardig levenseinde. We willen deze groep mensen laten weten dat dit niet hoeft te betekenen dat zij anders zijn dan mensen die wel kiezen voor behandeling. Dit wil de Stichting doen door middel van haar website, het geven van voorlichting en besprekingen met instellingen en ziekenhuizen.

In de terminale fase komt het voor dat kleine zaken, die wij in het dagelijks leven voor lief nemen, onnodig veel stress met zich mee kunnen brengen. Er is in het algemeen weinig begrip wanneer je er voor kiest om geen behandeling te nemen en dood te gaan, de Stichting wil dit begrip bieden en bevorderen.

De Alice van den Braber Stichting wil andere mensen die in een vergelijkbare situatie zitten ondersteunen. Dit omdat zij gelooft dat mensen in het laatste stadium van hun leven die stress niet kunnen gebruiken, maar daarentegen zoveel mogelijk moeten genieten van de tijd die ze is gegund.

Daarnaast wil de Stichting zich in tweede instantie richten op de minima. Zo kan het, in deze toch al moeilijke laatste fase van het leven, voorkomen dat bepaalde medicijnen, vitaminepreparaten of alternatieve (pijnverlichtende) behandelingen niet of niet volledig worden vergoed door de verzekering. De Alice van den Braber Stichting wil mensen die in een dergelijke situatie zitten, voor zover mogelijk, financieel ondersteunen.

De Stichting is opgezet als eerbetoon aan Alice van den Braber, die een ongelijke strijd met kanker in 2013 heeft verloren. De Stichting wil mensen helpen een volwaardig leven te leiden zolang dat kan, ook als zij niet kiezen voor een zware behandeling tegen kanker.

FacebookTwitterGoogle+TumblrGoogle GmailEmailPrintDelen